skip to Main Content
Is Er Accountantscontrole Nodig Op NOW 1 Of Niet?

Is er accountantscontrole nodig op NOW 1 of niet?

Verantwoording NOW 1

Vanaf 7 oktober kunnen bedrijven de eindafrekening van de NOW-1 indienen. Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijk gerealiseerde omzetdaling in het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei). Afhankelijk hiervan wordt de subsidie toegekend of moet er terugbetaald worden wanneer er hogere omzetten zijn behaald of de werkelijke loonsommen lager liggen.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het accountantsprotocol voor de eindafrekening van de NOW 1 gepubliceerd. Ongeveer de helft van de bedrijven die NOW hebben aangevraagd, heeft naar verwachting geen verplichte accountantscontrole voor de jaarrekening. Bekijk de differentiatie in de tabel hieronder:

Of er een accountantscontrole nodig is hangt af van de grootte van een organisatie (en de daarmee aanverwante verplichte accountantscontrole op de jaarrekening) en de hoogte van de subsidie. Dit is gedaan om hiermee niet te veel te verwachten van organisaties die ‘normaal’ ook geen accountantsverklaring af hoeven te geven. 

Geen verklaring

Bij een voorschot lager dan € 20.000 of een subsidie lager dan € 25.000 hoeven bedrijven geen externe controle te laten uitvoeren. Wel zal er een controle plaatsvinden door middel van steekproeven en op basis van risicoanalyses. Het is dus van belang dat ook “kleine” bedrijven hun administratie goed en tijdig op orde hebben.

Voorschot vanaf €20.000,- of subsidie van €25.000, maar onder €100,000 (voorschot) respectievelijk €125.000,- (subsidie)

Bedrijven die een voorschot ontvangen van € 25.000 of meer, maar onder € 125.000 subsidie blijven, hebben een derdenverklaring nodig van bijvoorbeeld een administratiekantoor, belastingconsulent, boekhouder of accountant. Dit formulier wordt nog gepubliceerd.

Organisaties die ‘normaal’ geen verplichte accountantscontrole op de jaarrekening kennen

Ondernemingen hebben bij een voorschot vanaf €100.000,- of een subsidie vanaf €125.000,- een accountantsverklaring nodig mits de onderneming een verplichte accountantscontrole op de jaarrekening kent. Bij subsidiebedragen tot €375.000,- volstaat bij deze ondernemingen een aan assurance verwante opdracht (samenstellingsverklaring).

Vanaf 375.000 euro

Van bedrijven die een controleplichtige jaarrekening hebben en dus een administratie voeren die aan die eisen moet voldoen én die ook een hoge subsidie (375.000 euro of meer) ontvangen, mag meer verantwoording worden verwacht. Daarom wordt van hen een accountantsverklaring inclusief assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid verlangd. Dit betreft een onderzoek met dezelfde mate van zekerheid als een reguliere jaarrekeningcontrole, toegespitst op een controle op de NOW-subsidie.

Kunnen wij jou voorzien van financieel advies gedurende deze periode of ondersteunen op administratief gebied?  Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag.

Contact

 

Meer financieel nieuws rondom corona:

Klik hier

 

VERSTRATEN & BERGKAMP De Fruittuinen 2
2132 NZ HOOFDDORP
Verzenden
Back To Top