skip to Main Content

GRIP….. op jouw cijfers

Een vaste prijs

Voor onze werkzaamheden hanteren wij een vaste prijs die wij maandelijks factureren.

Winstaangiften en jaarrekeningen

Wij stellen jaarlijks jouw jaarrekening en winstaangiften op. De jaarrekening en winstaangiften worden digitaal naar je opgestuurd. Als je vragen hebt kunnen wij telefonisch of via Microsoft Teams jouw vragen beantwoorden.

Ondernemersgesprek

Heb je behoefte om gedurende het jaar een aantal zaken over jouw onderneming met ons te bespreken. Dat kan, in onze vaste prijs is een ondernemersgesprek van maximaal 2 uur per jaar inbegrepen.

Administratie

Je kunt bij ons de gehele administratie van jouw onderneming laten verzorgen. Wij zorgen ervoor dat de administratie elk kwartaal volledig is bijgewerkt.

Visualisatie

Je beschikt over een standaard dashboard waarin wij per kwartaal de cijfers van jouw onderneming presenteren die bij ons bekend zijn.

Personeel

Heb je personeel, dan kunnen wij de gehele salarisadministratie verzorgen. Ook ontvang je tijdig signalen van belangrijke zaken die je met jouw personeel moet bespreken.

Dossier

Wij zorgen ervoor dat je te allen tijde toegang hebt tot jouw jaarrekeningen en andere fiscale rapporten.

Heb je vragen?

Voor korte telefonische vragen die wij direct kunnen beantwoorden hoef je niet aanvullend te betalen. Dat hebben wij in de vaste prijs opgenomen. Als je aanvullende adviesopdrachten aan ons vraagt zullen wij vooraf met je de prijs bespreken.

Ondernemers over GRIP:

“Doordat mijn boekhouding periodiek wordt bijgewerkt kan ik meteen bepalen of ik nog acties moet nemen om mijn resultaat te verbeteren.”

“In deze tijd is heel belangrijk te weten waar je als ondernemer staat. Periodieke cijfers geven mij inzicht waardoor ik alle uitdagingen aan kan.”

GRIP

Vaste prijs, periodieke cijfers en duidelijkheid

Voor ondernemers die waarde hechten aan periodieke cijfers

“Door onze connecties met het NOAB, het RB en de Belastingdienst staan wij altijd dicht bij de bron van informatie. Ik garandeer daarmee kwaliteit.”

Judith
VERSTRATEN & BERGKAMP De Fruittuinen 2
2132 NZ HOOFDDORP
Verzenden
Back To Top