skip to Main Content

Parkeren bij laadpaal

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren verstaan het doen of laten staan van een voertuig op voor het openbaar verkeer toegankelijke terreinen of weggedeelten, waarop dit niet ingevolge
Lees Meer
VERSTRATEN & BERGKAMP De Fruittuinen 2
2132 NZ HOOFDDORP
Verzenden
Back To Top