skip to Main Content
Belangrijke Mededeling

Belangrijke mededeling

Geachte cliënt,

Het Coronavirus beheerst inmiddels voor iedereen zijn of haar dagelijks leven in meer of mindere mate.
Als Verstraten & Bergkamp proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met de risico’s voor zowel onze cliënten, onze medewerkers als gezins- en familieleden van cliënten en medewerkers. Vandaar dat wij u begrip vragen voor het feit dat wij eventuele afspraken met cliënten de komende periode tot een minimum zullen beperken.

Een deel van onze medewerkers zal de komende twee weken vanuit huis het werk verrichten. Per email zal iedereen op dezelfde manier als u gewend bent bereikbaar zijn. Telefonisch zal er wellicht iets meer tijd nodig zijn om u door te verbinden naar de gewenste collega.
Wij zullen blijven werken conform onze planningen. Afspraken over afronding van bijvoorbeeld jaarrekeningen en de verzorging van belastingaangiften zullen in principe doorgaan alsof er niets aan de hand is. Wanneer er echter de komende weken cliënten zijn die door de situatie dringend geholpen moeten worden met aanvragen voor werktijdverkorting of de aanvraag voor een overbruggingskrediet om liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden, dan vragen wij u in deze begrip dat wij die cliënten op dat moment voorrang geven.

Voor alle aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting geldt dat wij voor al onze cliënten ieder jaar uitstel vragen en krijgen. Als kantoor hebben wij een uitstelregeling waardoor wij het indienen van aangiften kunnen verdelen over een langere periode waardoor de aangiften over het belastingjaar 2019 uiterlijk begin 2021 elektronisch bij de Belastingdienst binnen moeten zijn. Wanneer wij de komende tijd dus prioriteit dienen te geven aan andere werkzaamheden hoeft geen van onze cliënten zich daarom ongerust te maken over het te laat indienen van de betreffende aangifte.
Wij hopen dat iedereen persoonlijk zo min mogelijk last zal hebben van het Coronavirus. Laten we ons bewust zijn dat ieders gezondheid boven alles gaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem gerust contact met ons op.

VERSTRATEN & BERGKAMP De Fruittuinen 2
2132 NZ HOOFDDORP
Verzenden
Back To Top